Jeg erindrer den dag i dag klart, hvilke vanskeligheder af økonomisk og uddannelsesmæssig art, som mødte mig, da jeg som purungt menneske kom til København med den hensigt at skabe mig en levevej indenfor musikkens verden, og det ligger mig derfor på sinde, at de indtægter, som mine efterladte værdier vil afkaste, skal anvendes til at lindre den unge, talentfulde musikers kår.” 

Sådan skrev Jacob Gade i november 1956. Og indtægter fra hans verdensberømte værk, Tango Jalousi, støtter stadig nye musikeres virke.

Jacob Gades Legat styrker fødekæden i dansk musikliv, så den klassiske musik i hele sin bredde bliver tilgodeset og udviklet. Jacob Gades Legat blev stiftet i 1964 og har lige siden uddelt legater til talentfulde unge musikere. Fonden udlåner desuden instrumenter via Instrumentfonden, og ejer en række kollegieboliger i København, Århus og Odense. I 2020 lancerede fonden et nyt talentprogram.

Instrumentfonden

Klassiske instrumenter kan være dyre. Men musikskoleelever og MGK-elever over hele landet inklusiv Færøerne kan komme i betragtning til at låne et instrument fra Instrumentfonden, som administreres af Københavns Musikskole. 

Kollegier

Fonden ejer 5 ejendomme i København, Århus og Odense med kollegieboliger og øvelokaler fortrinsvis til musikstuderende. Ejendommene administreres af 4-B i København.

Legater & Talentprogram

Jacob Gades Legat uddeler årligt en række talentpriser – ledsaget af et talentprogram – til talentfulde unge musikere i aldersgruppen 10-18 år. Fonden uddeler også en række større priser til musikere i aldersgruppen 18-23 år.

Konkurrencer

Centralt for fondens virke er også de forskellige konkurrencer, som blandt andet har til formål at skabe et rum for dygtiggørelse og netværk. Læs her om Fondens Violin-konkurrence, Den Unge Kammermusik-konkurrenceDen Klassiske Junior Konkurrence. samt nyeste skud på stammen, Blæser-konkurrencen.

Udenfor fondens rammer anbefaler vi desuden vores samarbejdspartner, konkurrencen Øresund Solist.

Legatets formål er at støtte unge, talentfulde musikere, såvel udøvende som skabende, med den hensigt at fremme deres uddannelse og belønne dem for deres kunstneriske virke, samt fremme hensigtsmæssige bestræbelser på at formidle musikkens kunst til den danske ungdom. Legatet ser det som en af de væsentlige opgaver at styrke ”fødekæden” i dansk musikliv således, at den klassiske musik i hele sin bredde bliver tilgodeset og udviklet.

Lige siden Legatets start i 1964 har det været en primær opgave at udvælge de bedste unge musiktalenter. Nogle har fået en legatportion, som ofte er blevet anvendt til studier i udlandet, mens andre er blevet støttet helt fra barnsben og over flere år f.eks. Michala Petri og Nikolaj Szeps-Znaider.

På den baggrund og for at systematisere og fremme de helt unge talenter medførte at der i 2004 blev påbegyndt uddeling af talentpriser og det har igen fra 2020 medført oprettelsen af Legatets talentprogram.

Legatets musikalske formål gennemføres igennem en række aktiviteter:

A Ved årligt at uddele Jacob Gades store Priser på kr. 100.000 til talentfulde unge på mellem 18 og 23 år. Se liste over legatmodtagere.

B Ved årligt at uddele 2-5 talentpriser rettet mod aldersgruppen 10-18 år. Talentpriserne er på kr. 30.000, som uddeles over tre år med kr. 10.000 pr. år. til hver enkelt modtager. Samtidig deltager prismodtagerne i Legatets talentprogram. Se liste over modtagere og beskrivelsen af Talentprogrammet

C Ved at drive 5 ejendomme, der udlejes til musikstuderende, som derved får både bolig og optimale øvemuligheder.

D Ved udlån af musikinstrumenter primært til landets musikskoler.

E Ved at støtte andre initiativer og promovering af Jacob Gades kompositioner.

Legatet ejer fem ejendomme, som fortrinsvis udlejes til musikstuderende.

Kronprinsessegade 44 og 44A i København erhvervede Legatet i 1972 og der bor i dag 60 musikstuderende og der er 1 erhvervslejemål. Fra 2013-2016 blev ejendommen moderniseret og istandsat bl.a. med to øve rum og andre fællesfaciliteter. Istandsættelsen og moderniseringen blev støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers fond til Almene Formaal, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinusfonden, Knud Højgaards fond samt Slot- og kulturstyrelsen. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har råderet over en etage af ejendommen, som udlejes til konservatoriets udenlandske studerende.

Herluf Trolles Gade 9 i København blev erhvervet i 1977 og huser 3 erhvervslejemål og 15 klubværelser samt en lejlighed som lejes ud til musikstuderende.

Christiansgade 69 i Odense blev erhvervet i 1983 indeholder 7 lejligheder som alle lejes ud til musikstuderende.

Barthsgade 4 i Aarhus blev ligeledes erhvervet i 1983 og indeholder 8 lejligheder til musikstuderende og 1 erhvervslejemål.

Liftlandsgade 4-8 i København erhvervede Legatet i 1993 og indeholder 30 lejligheder, der udlejes til musikstuderende samt 4 erhvervslejemål. Der er desuden et fælles øverum og andre fællesfaciliteter.

Jacob Gade Legatets Instrumentfond

I 2005 tog Jacob Gades Legat initiativet til at etablere en musikinstrumentfond. Baggrunden for etableringen var et ønske fra mange sider i musiklivet om at styrke interessen blandt de unge for at spille et instrument. Grundtanken er, at de indkøbte instrumenter bliver udlånt til gruppen af 8-16årige, og at det at anskaffe et dyrt instrument ikke må stå i vejen for at komme i gang.

Legatet fik medfinansiering og opbakning fra Augustinusfonden, Højgaards Fond og Louis-Hansen Fonden, og i 2006 blev de første indkøb foretaget. Takket være en fordelagtig aftale med Yamaha Corp. i Japan kunne Instrumentfonden anskaffe kvalitetsinstrumenter, der dækkede store dele af blæsersiden: piccolofløjter, C-fløjter, G-fløjter, oboer (hel- og halvautomatisk system), basklarinetter, fagotter, valdhorn, trompeter, tenortromboner, euphonium og tubaer. Desuden blev der fra Kina indkøbt strygeinstrumenterne, violiner, bratscher, celloer og kontrabasser. Alle strygeinstrumenter i forskellige størrelser således, at også de mindste kunne komme i gang.

Det viste sig efter et par år, at for visse instrumenters vedkommende var investeringen stærkt medvirkende til, at instrumenter, der ikke blev dyrket i samme målestok som de øvrige, fx fagot og bratsch, nu var blevet mere eftertragtede, og i dag har Instrumentfonden, efter omkring 15 år, haft den ønskede effekt: en kraftig booster for tilgangen til at begynde at dyrke musikken aktivt. De positive effekter og de erfaringer som Instrumentfonden har ført med sig bør animere til, at lignende initiativer tages. Der vil fortsat være et stort behov for at kunne tilbyde instrumenter og ikke mindst den gruppe, der er dyrest at anskaffe som fx flygler, fagotter, pedalharper og marimbaer i fuld størrelse.

I 2017 blev der indgået en fast aftale mellem Jacob Gades Legat og Københavns Musikskole vedrørende administrationen og de praktiske udlån af alle instrumenterne i Fonden. Musikskolen er, ifølge aftalen, berettiget til at udleje instrumenterne til musikskoleelever og MGK-elever over hele landet inklusive Færøerne. Udlejningen kan kun undtagelsesvis gives til andre, fx konservatoriestuderende.

Musikskolen opkræver en årlig leje der svarer til den leje, som musikskolens egne instrumenter udlejes for. Den indkomne leje skal, ifølge aftalen, udelukkende gå til vedligeholdelse af Fondens instrumenter. Der udarbejdes af Musikskolen et årligt regnskab, og ejerskabet for alle instrumenterne ligger hos Jacob Gades Legat. Aftalen genforhandles hver sjette år og første gang i 2023.

Bestyrelsen fra 2022:

Kontorchef, Arkitekt Holger Bisgaard, København (formand)
Solofløjtenist Toke Lund Christiansen, København
Musikcoach, violinist, ph.d. Line Fredens, København
Advokat Martin Malmgreen, København

Tidligere bestyrelser igennem tiderne:

Legatets første bestyrelse fra 1964:
Landsretssagfører Ove Bisgaard, Assens (formand)
Redaktør Karl Bjarnhof, København
Apoteker Jens Strøyberg, Assens
Redaktør Robert Naur, København.
Bestyrelsen i 1970’erne og til midt 80’erne:
Landsretssagfører Ove Bisgaard, Assens
Læge Hans Winding, Assens
Redaktør Robert Naur, København
Professor, dr. Phil Nils Schiørring, København

Bestyrelsen fra 1986-1990:
Landsretssagfører Ove Bisgaard, Assens
Læge Hans Winding, Assens
Professor, dr. Phil Nils Schiørring, København
Solofløjtenist Toke Lund Christiansen, København

Bestyrelsen fra 1990-1996:
Landsretssagfører Ove Bisgaard, Assens
Læge Hans Winding, Assens
Professor, dr. Phil Nils Schiørring, København
Solofløjtenist Toke Lund Christiansen, København
Kgl. Kapelmusikus Michael Malmgreen, København

Bestyrelsen fra 1996-2002:
Landsretssagfører Ove Bisgaard, Assens
Solofløjtenist Toke Lund Christiansen, København
Professor, dr. Phil Nils Schiørring, København
Kgl. Kapelmusikus Michael Malmgreen, København
Museumsinspektør Ole Kongsted, København
Arkitekt Holger Bisgaard, København

Bestyrelsen fra 2002-2011:
Kontorchef, Arkitekt Holger Bisgaard, København (formand)
Solofløjtenist Toke Lund Christiansen, København
Kgl. Kapelmusikus Michael Malmgreen, København
Museumsinspektør Ole Kongsted, København
Advokat Frantz Dolberg, Assens

Bestyrelsen fra 2012-2021:
Kontorchef, Arkitekt Holger Bisgaard, København (formand)
Solofløjtenist Toke Lund Christiansen, København
Kgl. Kapelmusikus Michael Malmgreen, København (indtil 2020)
Advokat Palle Thomsen, Assens
Violinist Line Fredens, København (fra 2019)

Jacob Gades tilkendegivelse og Legatets fundatser

Jacob Gade udarbejdede i 1954 sit testamente og gjorde Legatet til sin hovedarving. I 1956 udfærdige han sin tilkendegivelse og afsatte kr. 100.000 til formålet.

Efter Jacob Gades død i 1963 blev der udarbejde Legatets første fundats, som blev konfirmeret og stadfæstet af Kulturministeriet ved ministeren Julius Bomholt.

Kulturministeriet lagde stor vægt på Legatet i dens første mange år da Legatet var en af de få Legater som rettede sig på det tidspunkt direkte mod unge musiktalenter og departementschef Henning Rohde involverede sig i Legatets udvikling med personlig deltagelse i uddelinger mv.

I perioden frem til 1980 var interessen fra ministeriet side høj både når der skulle udfærdiges nye vedtægter og når der skulle nye medlemmer i bestyrelsen. Det var da også Kulturminister Mimi Stilling Jacobsen, som underskrev Legatets ændrede Fundats fra 1986.

Kulturministeriets interesse aftog efter årtusindskiftet og i dag har Legatet ikke nogen formelle bånd til Kulturministeriet, men er blot underlagt den almindelige lovgivning vedrørende erhvervsdrivende fonde.

Kontakt

Vedrørende legatet:
Sekretær Laura Dalgaard
info (@) jgade.dk

Bestyrelsesformand Holger Bisgaard
bisgaard (@) jgade.dk

Vedrørende talentprogram
og konkurrencer:
talent (@) jgade.dk